SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE

IM. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

Aktualności szkolne

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

logo szkoły1

 

Zapraszamy do naszej kameralnej szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna, rodzinna atmosfera, dzięki której każdy z uczniów czuje się zauważony i
doceniony. Nieduża ilość osób w klasach pozwala na indywidualne podejście do wychowanków.

Posiadamy przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły. Jesteśmy szkołą przyjazną sześciolatkom,
bogato zaopatrzoną w odpowiednie dla ich poziomu
pomoce dydaktyczne. Nasza placówka posiada certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Poprzez wykształconą i doświadczoną kadrę pedagogiczną, nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów w konkursach na różnych szczeblach (np. w roku 2016: I miejsce Filipa Misiuka w konkursie Maks Matematyczny na szczeblu wojewódzkim, tytuł podwójnego laureata Tomasza Jarmoca w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego i Matematyki).

Wychowankowie naszej szkoły są stypendystami Marszałka Województwa Podlaskiego w różnych dziecinach ( np. w 2016 roku Stanisław Mościcki otrzymał Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego natomiast aktualnym stypendystą w roku  2017 jest Aleksander Trofimczuk ).

 

 NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

 

v  Wysoki poziom nauczania wraz z życzliwym podejściem nauczycieli,

v  Indywidualizację w nauczaniu oraz brak
anonimowości w naszej placówce,

v   Dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych (już od klasy „0” pracujemy z tablicą interaktywną),

v  Nauczanie dwóch języków obcych (język angielski, język niemiecki),

v  Opiekę logopedyczną i pedagogiczną,

v  Korzystanie z zajęć świetlicy szkolnej i świetlicy socjoterapeutycznej,

v  Bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych (sekcje sportowe, taniec, koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze),

v  Bezpieczeństwo – monitoring szkoły,

v  Możliwość zjedzenia ciepłego posiłku na stołówce szkolnej.