SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE

IM. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

Rada Rodziców

Na Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziciów 23 września 2015 roku w Szkole Podstawowej im.Księdza Michała Sopoćki w 
Księżynie został wyłoniony skład Prezydium Rady Rodziców.